×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME

ZEHINLI DOGANLAR

Balkan köçesiniň 10-njy jaýy, "Şagadam" söwda merkezi ofis № 31, Türkmenbaşy/Türkmenistan
+99324325098
+9934325098
+99365369298
Web Email
Balkan köçesiniň 10-njy jaýy, "Şagadam" söwda merkezi ofis № 31, Türkmenbaşy/Türkmenistan
+99324325098
+9934325098
+99365369298
Biz barada

Kärhana 2016-njy ýylyň noýabr aýynda döredilip, şondan bäri  "Hyundai Engineering Co.Ltd." kompaniýasynyň desgalaryny gorag hyzmaty bilen üpjin edip gelýär. Bulardan başga-da awtoulaglary abatlamak, ýuwmak we çaýhana ýaly ilat hyzmatlaryny hem amala aşyýsar. 2021-nji ýyldan başlap kärhana Hazar deňziniň "Garşy" medançasy açyk deňizde balyk tutmaklyk üçin pasportlaşdyrylyp berildi. Kärhana daşary ýurt kompaniýalary bilen söwda aragatnaşygyny hem saklaýar. 

Önümler we hyzmatlar
  • lomaý söwda
  • balyk tutmaklyk işi
  • awtoulaglary abatlamak hyzmaty
  • awtoulaglary ýuwmak hyzmaty
  • çaýhana hyzmaty
  • gorag hyzmatlary
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz