×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Gurluşyk we abatlaýyş
Bilim
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Çyg mallar we materiallar
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME

EMIR USSA

745100, 211-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 72-nji jaý, “Hazar” söwda dynç alyş merkezi, 3-nji ofis. Balkanabat/Türkmenistan
+99322220609
+99322220608
+99365540910
Web Email
745100, 211-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 72-nji jaý, “Hazar” söwda dynç alyş merkezi, 3-nji ofis. Balkanabat/Türkmenistan
+99322220609
+99322220608
+99365540910
Biz barada

“Emir-Ussa” hususy kärhanasy 2009-njy ýylyň 23-nji oktýabrynda hasaba alnyp, Döwlet ygtyýarnamalaryny almak bilen esasy işi - toplumlaýyn taslama we binagärlik işleri, jaýlaryň umumy gurluşygy, gurluşyk-gurnama işleri, abatlaýyş-gurluşyk işleri, raýat inženerçilik işleriniň gurluşygy, şol sanda senagat inženerçilik desgalarynyň gurluşygy, daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny gurnamak, işe goýbermek, abatlamak, suw we lagym ulgamlaryny gurmak, gidrotehniki we suw hojalyk desgalarynyň gurluşyk işleri; - 10 kw çenli elektrik toguny geçiriji ugurlaryny gurmak işleri, 10 kw çenli elektroenergetika enjamlary gurnamak işleri we 10 kw çenli elektroenergetiki ulgamynda taslamalary işläp düzmek we ýerine ýetirmek işleri; - nebit-gaz toplumynyň we howply desgalaryň gurluşygynda we suw arassalaýjy desgalarda enjamlary gurnamaklyk, şol sanda enjamlaryň goýberiş-sazlaýyş işleri; - bug gazany-gözegçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy boýunça işleri; - ýük awtoulag serişdeleriniň işleri; - himiki önümleriň lomaý söwdasyny ýerine ýetirmekden ybarat bolup durýar.

Önümler we hyzmatlar
 • taslama we binagärlik işleri
 • gurluşyk gurnama işleri
 • senagat inženerçilik desgalarynyň gurluşygy
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny gurnamak
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny işe goýbermek
 • daşky we içki inženerçilik ulgamlaryny abatlamak
 • suw we lagym ulgamlaryny gurmak
 • 10 kw çenli elektrik toguny geçiriji ugurlaryny gurmak
 • 10 kw çenli elektroenergetika enjamlary gurnamak
 • 10 kw çenli elektroenergetiki ulgamynda taslamalary işläp düzmek
 • 10 kw çenli elektroenergetiki ulgamynda taslamalary ýerine ýetirmek
 • nebit-gaz toplumynyň gurluşygynda enjamlary gurnamaklyk
 • enjamlaryň goýberiş-sazlaýyş işleri
 • bug gazany-gözegçilik desgalarynyň senagat howpsuzlygy boýunça işleri
 • ýük awtoulag serişdeleriniň işleri
 • himiki önümleriň lomaý söwdasy
 • abatlaýyş-gurluşyk işleri
 • raýat inženerçilik işleriniň gurluşygy
 • gidrotehniki we suw hojalyk desgalarynyň gurluşyk işleri
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz