×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Gurluşyk we abatlaýyş
Bilim
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Çyg mallar we materiallar
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME

ÝEGENMÄMMEDOW B.

745100, 211-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 72-nji jaý, “Hazar” söwda dynç alyş merkezi, 3-nji ofis. Balkanabat/Türkmenistan
+99322220609
+99322220608
+99365540910
Web Email
745100, 211-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 72-nji jaý, “Hazar” söwda dynç alyş merkezi, 3-nji ofis. Balkanabat/Türkmenistan
+99322220609
+99322220608
+99365540910
Biz barada

Öndürilýän suw süzgüçler suw arassalaýjy desgalarda suwyň düzüminden laý, çäge, pos ýaly mehaniki hapalary alyp galmak üçin niýetlenen. Suw süzgüjiň esasy çig-maly Türkmenistanda önýän polipropilen bolup durýar. Önümçilikde häzirki wagt 2 (iki) görnüşli suw süzgüçler öndürilýär. Olaryň biri 5 mikron – iri hapalary alyp galmak üçin we ikinji  - 1 mikron – has ownuk hapalary alyp galmak üçin. Filtirleriň ölçegi uzynlygy 101 sm diametri 6 sm. Desganyň ýyllyk kuwwatlylygy 100,000 sany filtr. Desga 2017-nji ýylda işe goýberilen. Esasy müşderilerimiz Awaza milli syýahatçylyk zolagyndaky bir gije gündizde 35,000m3 suw süýjediji desga we Gyýanlydaky bir gije gündizde 50,000m3 suw süýjediji desgalar we kiçi suw desgasy bolan önümçilik bilen meşgulanýan telekçiler bolup durýar.

Önümler we hyzmatlar
  • suw filtri
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz