YEDIDOGAN NUR

Ak bugaý etraby, Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Seanagat zolagy, Zergär köç. 10, Ahal/Türkmenistan

Biz barada

"ÝEDIDOGAN NUR" HJ çeýe gaplama önümçiligi bilen meşgullanýar. Biziň kompaniýamyz 2019-njy ýylda polipropilenden kombinirlenen gaplama örtüklerini çuňňur çap etmek (rotograwýur) usulyndaky önümçiligine başlady. Bu ugurda baý tejribämiz bar we ýurdumyzyň köp sanly iri öndürijileri bilen hyzmatdaşlyk edýäris. Müşderilerimize dizaýndan başlap önümleriniň gaplamalaryny çap etmek, laminasiýa esasynda kombinirlemek, taýýar gaplamalary rulonlaýyn saramak we kesmek ýaly dürli çözgütleri we hyzmatlary hödürleýäris.

Önümler we hyzmatlar
 • salfetka üçin gaplama
 • sabyn üçin gaplama
 • doňdurylan önümler üçin gaplama
 • doňdurma üçin gaplama
 • mekgejöwen taýagy we popkorn üçin gaplama
 • priprawalar üçin gaplama
 • şeker, duz, makaron, galla önümleri üçin gaplama
 • çipsler, çorbalar we kaşa üçin gaplama
 • gury we çyg iýmit üçin gaplama
 • týubikler we laminat üçin gaplama
 • çörek we hamyr önümleri üçin gaplama
 • içgiler üçin etiketka
 • zip gulply alýumin kraft
 • klapanly zip gulply alýumin kraft
 • uly penjireli zip gulply kraft
 • kiçi penjireli zip gulply kraft
 • zip gulply içi görünýän doypack
 • ýan jübüli we klapanly mat gara reňkli alýumin gaplama
 • zip gulply altyn reňkli alýumin doypack
 • zip gulply we klapanly altyn reňkli alýumin doypack
 • gapdal jübüli alýumin gaplama
 • zip gulply gara reňkli alýumin doypack
 • zip gulply içi görünýän metal doypack
 • wakuum paketlary
 • içi görünýän paketlar
Kategoriýalar
 • Gaplama / Sowgatlyk gaplamalar
 • Gaplama / Gaplamak üçin torbalar, haltalar, ganarlar
 • Gaplama / Gaplama we beýlekiler
 • Gaplama / Paketlar we haltalar
 • Gaplama / Kagyz gaplar we gaplama
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta