WASSERMAN GENNADIÝ WALERÝEWIÇ

Jennet bazary dükan №13, obýezdnoý Altyn binasy, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Ýyly poluň dürli görnüşleri, howuz enjamlary, hammam we sauna enjamlaryny satýarys hem-de gurnaýarys. Agyz suw üçin süzgüçler we çalşylýan kartridžler.

Önümler we hyzmatlar
  • ýyly pol / satuw we gurnama
  • howuzlar / satuw we gurnama
  • saunalar / satuw we gurnama
  • hamam / satuw we gurnama
  • suw filtrasiýasy / satuw we gurnama
Kategoriýalar
  • Gurluşyk / Santehnika
Iş Ugry
  • Lomay satyjy
  • Import ediji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta