×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Gurluşyk we abatlaýyş
Bilim
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Çyg mallar we materiallar
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME

BÄŞ DEREK

«Azat» geňeşligi. Mary Türkmenabat şaýoly ugrunda.
+99356466203
+99356466202
+99361702020
Web Email
«Azat» geňeşligi. Mary Türkmenabat şaýoly ugrunda.
+99356466203
+99356466202
+99361702020
Biz barada

"Bäş derek" hususy kärhanasy 2016-njy ýylda Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynyň çäginde döredildi. Biziň kärhanamyz ýokary hünär derejeli hünärmenler we dünýä standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen üpjün edilip, ýokary hilli önümleri öndürýär. Biziň esasy önümlerimiz: agyz suw geçiriji we lagym suw geçiriji turbalary hem-de olaryň fittingleri, gurluşykda ulanylýan plastmassa önümleri bolup durýar. Biziň esasy maksadymyz: müşderilerimiziň isleglerini doly derejede kanagatlandyrmak!

Önümler we hyzmatlar
  • penjire podokonniklary
  • plastik lagym turbalary
  • plastik suw turbalary
  • plastik turba baglaýjylary
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz