×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME

TURKMEN GLASS

2127 G.Kuliýew köç, bina №28 Aşgabat/Türkmenistan
+99312754222
+99312754554
+99365666966
Web Email
2127 G.Kuliýew köç, bina №28 Aşgabat/Türkmenistan
+99312754222
+99312754554
+99365666966
Biz barada

Önümçilik bazamyz, senagat awtomatizasiýasy üçin ýörite işlenip düzüldi we giň gerimli ýerine ýetirilýän işleri bar. Önümçilik birnäçe bölüme bölünýär: pvc, alýumin we aýnadan gurluşlary öndürmek. Önümçilikde yzygiderli Ýewropada  öndürilen enjamlar ulanylýar. Şeýle hem önümçilikde iş howpsuzlygyna örän uly üns berilýär. Önümçilik ýerinde ýokary hilli gurnama işlerini ýerine ýetirmek üçin köp sanly ulag bar. Önümlerimizi ýokary hilli daşamak we gurnamak üçin ähli şertler ýerine ýetirilýär. Önümçilik meýdançasynda işleri wagtynda we ýokary hilli ýerine ýetirmek üçin ähli iş şertleri berjaý edilýär.

Önümler we hyzmatlar
  • alýumin we plastmassa penjireler we gapylar
  • reňkli aýna penjireleri we binalaryň aýna bilen gaplanmasy
  • aýna gaýtadan işlemek
  • panžurlar
  • germew(perila)
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz