ÜPJÜN

Köpetdag etraby, A.Nyýazow şaýoly, 157-nji jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

“Üpjün” hojalyk jemgyýeti 2019-njy ýylyň Ýanwar aýyndan häzirki wagta çenli halkyň sarp edýän harytlaryny daşary ýurtlardan import edip biziň ýurdymyzyň bazarlaryna çykarýar.  “Üpjün” hojalyk jemgyýeti Bolgariýa döwletiniň “AROMA COSMETICS” kompaniýasynyň “AROMA”, “ASTERA”, “Viking”, “ZDRAVE” himiýa harytlaryny we Türkiýe döwletiniň “Soyyigit Gida San. Ve Tic. A.Ş” kompaniýasynyň  “Kent boringer” azyk harytlaryny, Türkiýe döwletiniň “Gülsan Gıda San. Tic. A.Ş”  kompaniýasynyň “Gülsan” suwuk konsentranslary we miwe sirkelerini Türkiýe döwletiniň “Kalaycıoğlu Gıda A.Ş” kompaniýasynyň “Yakamoz” gaplanan duzlanan, marinadlanan gök önümlerini, Türkiýe döwletiniň “Kagitçilik hijyenik ürünleri ve Yag San.A.Ş” kompaniýasynyň iki gatly “Mavi Beyaz” hajathana kagyzlaryny, Türkiýe döwletiniň “TAHA KİMYA KOZMETİK VE TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. A.Ş”  kompaniýasynyň “Bivy”, “Elgisi”, “ONNO” brendli aşhana, hammam we öý  üçin suwuk  serişdelerini we suwuk sabynlaryny Türkiýe döwletiniň “EXTRA TEMİZLİK KOZMETİK VE TİCARET. A.Ş”  kompaniýasynyň “Tings” suwuk sabynlaryny biziň ýurdumyzda import etmek boýunça ýeke-täk dileri bolup, ýurdumyzyň bazarlaryny elýeter bahaly harytlar bilen üpjün edýär.

Önümler we hyzmatlar
 • diş pastalary
 • agzyňy çaýkamak üçin serişde
 • diş çotgasy
 • diş arassalamak üçin taýajyk we ýüp
 • şampunlar
 • saç balzamy
 • saç üçin boýag
 • el kremi
 • aýak kremi
 • ýüz kremi
 • şahsy arassaçylyk üçin kremler we geller
 • çagalar we ulular üçin duş gelleri
 • suwuk sabynlar
 • wanna we duş sabynlary
 • sakgal syrmak üçin kremler we geller
 • sakgal syranyňdan soň ulanylýan losýonlar
 • sakgal syrmak üçin köpük
 • sakgal syranyňdan soň ulanylýan kremler we geller
 • posa garşy serişde
 • gap-gaç ýuwujy serişde
 • egin eşik üçin ýumşadyjy
 • hajathana kagyzlary
 • ýumşak mebel arassalaýjy serişde
 • unitaz üçin ys beriji
 • priprawalar
 • desert üçin poroşok garyndylary
 • kakao-hozly kremler
 • tortlar üçin garyndylar
 • un we krahmal
 • bäbekler we ýaş çagalar üçin goşmaça iýmitler
 • kofe
 • miwe tagamly gyzgyn içgiler
 • zeýtun ýagy
 • kofe siroplary
 • desert sousy
 • krem we huruşlar
 • hamyrdan gyzgyn we sowuk žele
 • nar sousy
 • alma sirkesi
 • üzüm sirkesi
 • limon sousy
 • duzlanan hyýar
 • duzlanan burç
 • duzlanan pomidor
 • duzlanan gök önümler
Kategoriýalar
 • Çaga önümleri / Çaga harydy we oýunjagy
 • Çaga önümleri / Çaga ideg we arassaçylyk önümi
 • Azyk / Azyk we beýlekiler
 • Azyk / Çaga iýmiti
 • Azyk / Konditer önümleri
 • Azyk / Gaty we suwuk ýaglar
 • Azyk / Galla önümleri, un, makaron
 • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
 • Azyk / Suw, içgiler, şireler
 • Azyk / Tagamlandyryjylar, burçlar we souslar
 • Saglyk we gözellik / Beden ideg kosmetikalary
 • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
 • Saglyk we gözellik / Saçlara ideg önümleri we kosmetika
 • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
 • Öý we bakja / Hammam we hajathana üçin harytlar
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta