Biz barada

“Uly Çynar” hojalyk jemgyýeti 2006-nji ýylda esaslandyryldy. “Uly Çynar” HJ plastik çüýşeleriň, plastik gapaklaryň we plastikler çüýşeleriň tutawaçlarynyň önümçiligi üçin PET-preformalaryny öndürýär.“Uly Çynar” HJ-de Hil dolandyryş ulgamy ISO 9001 we Azyk önümleriň howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy FSSC 22000 standartlary girizildi. 

Önümler we hyzmatlar
  • PET-preformalar
  • polietilen gapaklar
  • polietilen tutawaçlar
Kategoriýalar
  • Gaplama / Gapaklar we dykylar
  • Gaplama / Gaplama we beýlekiler
  • Gaplama / Plastik we polietilen, pet gaplar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta