TÜRKMENDERMANSENAGAT BIRLEŞIGI

Arçabil şäýoly, jaý 21, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Garaşsyz we Baky Bitarap döwletimizde ynsan saglygy baradaky alada döwlet derejesinde ykrar edilip, hemişe üns merkezinde saklanýar. Türkmenistanyň Prezidenti Çuňňur Hormatlanýan Gurbanguly Berdimuhamedowyň gönüden-göni ýolbaşçylygynda işlenip düzülen we amala aşyrylan “Saglyk” Döwlet maksatnamasy hem tutuşlygyna halkymyzyň saglygyny goramaga we ony berkitmäge gönükdirilendir.

Önümler we hyzmatlar
 • mineral suwy
 • bejeriş palçygy we duzy
 • sargy serişdeleri
 • ýod önümleri
 • dürli görnüşli melhem otlary
 • gidroksietilkrahmal
 • aminokapron turşusynyň 5%-li infuziýa üçin ergini
 • kaliýa Hloridiň 0,5 % ergini
 • glýukozanyň 5 % ergini
 • natriý hloridiniň 0,9% ergini
 • mannitol ergini 10 %
 • reopoliglýukin
 • ringeriň infuzion ergini
 • metronidazol
 • natriý gidrokarbonat 4%-li ergini
 • buýan köküniň gury ekstrakty
 • buýan köküniň goýy toşaby
 • baglanan buýan köki
 • regidrat
 • buýanyň süýri däneleri
Kategoriýalar
 • Saglyk we gözellik / Derman serişdeleri
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta