TÜRKMEN ÝYLDYZY

Saýat etraby, Sakar şäheri, S.A.Niýazow köçesi 1”A”, Lebap/Türkmenistan

Biz barada

Kompaniýamyz 2009-njy ýyldan bäri elektrik hyzmatlary pudagynda işleýär.
Möhüm taslamalarda elektrik işlerinin ýerine ýetirip, ýokary hünär we uly tejribä eýediris. Hyzmatlarymyzyň giň topary bar. Müşderilerimiz halkara kompaniýalary bilen bilelikde 50-den gowrak iri hususy we döwlet kärhanalarydyr: Petronas, Belgorhimprom, Rönesans, Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy we beýlekirler.

Önümler we hyzmatlar
 • 220 kV çenli ýokary we kabel elektrik liniýalarynyň gurluşygy
 • 220 kW çenli podstansiýalary gurmak, ideg etmek we düýpli abatlamak
 • pes we orta woltly torlary gurmak
 • 110 kV çenli ýokary woltly geçiriji liniýalaryň we ýokary woltly podstansiýalaryň taslamalaşdyrylmagy
 • 110 kW çenli ähli görnüşli elektrik enjamlaryny barlamak
 • röle gorag we awtomatlaşdyryş enjamlaryny sazlamak
 • 250 kVA çenli elektrik maşynlaryny abatlamak
 • 2500 kVA çenli transformatorlary abatlamak
 • islendik çylşyrymly demirbeton we metal konstruksiýalary öndürmek
 • kebşirleriň kemçiliklerini ýüze çykarmak, metalyň gatylygyny we galyňlygyny ölçemek üçin metal barlaghana hyzmatlary
 • magdan we ýerüsti desgalarda gurluşyk we gurnama işleri
 • kabel we sim önümlerini öndürmek
Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inžener hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
 • Elektriki enjamlar / Kabel we sim önümleri
 • Elektriki enjamlar / Kabel goýmak üçin enjamlar
 • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
 • Elektriki enjamlar / Elektronika şaýlary
 • Elektriki enjamlar / Elektrik gurnama enjamlary
 • Elektriki enjamlar / Elektrikli gurallar
 • Elektriki enjamlar / Generatorlar, transformatorlar
 • Elektriki enjamlar / Barlag-ölçeg gurallary
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
 • Elektriki enjamlar / Ýyldyrymdan goraýjy we topraklama
 • Elektriki enjamlar / Beýleki elektrik enjamlary
 • Elektriki enjamlar / Elektrik üpjünçiligi
 • Elektriki enjamlar / Ýol ýagtylandyryş diregleri we maçtalar
 • Elektriki enjamlar / Rele goragy we awtomatika
 • Metallurgiýa / Metal önümler we metallokonstruksiýalar
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta