TÜRKMEN SENAGAT

Atamyrat Nyýazow köçesi, 174, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

“Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýeti, TSTB-niň agzasy hökmünde, Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň gaýratlarynyň jemlenmegini we onuň ýurduň içinde we dünýäde işjeňlik gurşawynyň kämilleşdirilmegine, türkmen işewürliginiň statusynyň ýokarlandyrylmagna gönükdirilmegini öz maksady diýip hasap edýär. Kompaniýanyň esasy ugry, iň döwrebap dünýä belli belli nemes enjamy KraussMaffei guralynda ýasalan ýokary hilli PBP Turbalarynyň üpjünçiligi bolup durýar. Öz işleriniň ýöredilmeginde “Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýeti hemişe kämilleşmäge ymtylmak ýörelgesine esaslanýar: önümçilik modernizirlenýär we giňeýär, täze tehnologiýalar girizilýär, hödürlenýän önümleriň görnüşleri köpelýär.

Önümler we hyzmatlar
  • tekiz pbp turbalar (suw we gaz geçiriji turbalar)
  • ýerlagym üçin gasynly pe turbalar
  • tok torlarynyň gurnalmagy üçin gasylan sim kanaly
Kategoriýalar
  • Gurluşyk materiallary / Santehnika
  • Gurluşyk materiallary / Gurluşyk materiallary
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta