×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME

TÜRKMEN SENAGAT

Atamyrat Nyýazow köçesi, 174, Aşgabat/Türkmenistan
+99362187557
+99312761230
+99362187557
Web Email
Atamyrat Nyýazow köçesi, 174, Aşgabat/Türkmenistan
+99362187557
+99312761230
+99362187557
Biz barada

“Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýeti, TSTB-niň agzasy hökmünde, Türkmenistanyň senagatçylarynyň we telekeçileriniň gaýratlarynyň jemlenmegini we onuň ýurduň içinde we dünýäde işjeňlik gurşawynyň kämilleşdirilmegine, türkmen işewürliginiň statusynyň ýokarlandyrylmagna gönükdirilmegini öz maksady diýip hasap edýär. Kompaniýanyň esasy ugry, iň döwrebap dünýä belli belli nemes enjamy KraussMaffei guralynda ýasalan ýokary hilli PBP Turbalarynyň üpjünçiligi bolup durýar. Öz işleriniň ýöredilmeginde “Türkmen Senagat” Hojalyk Jemgyýeti hemişe kämilleşmäge ymtylmak ýörelgesine esaslanýar: önümçilik modernizirlenýär we giňeýär, täze tehnologiýalar girizilýär, hödürlenýän önümleriň görnüşleri köpelýär.

Önümler we hyzmatlar
  • tekiz pbp turbalar (suw we gaz geçiriji turbalar)
  • ýerlagym üçin gasynly pe turbalar
  • tok torlarynyň gurnalmagy üçin gasylan sim kanaly
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz