TÖWEREK

744000, A.Niýazow 157, Aşgabat/ Türkmenistan

Biz barada

2005-nji ýylda döredilen TÖWEREK HJ köp görnüşli işewürlik portfelini dolandyrýar. Boýag öndürmek, gozgalmaýan emläk we ätiýaçlandyryş, nebit we gaz önümleri we hyzmatlary, dokma pol önümleri we beýleki ýerli we global işler bilen meşgullanýarys. TÖWEREK HJ ýokary öndürijilik standartlaryny kesgitleýär we bazardaky iň oňat hünärmenleriň ýeňiji topary bilen olara ýetmäge hemişe çalyşýar. Şeýle hem, Aşgabatdaky hususy işewürlik merkezlerimizi dolandyrýarys we Türkmenistanda iň uly haly öndürijisi bolan Abadan Haly AGPJ-niň paýdarlaryndan biri bolup durýarys.

Önümler we hyzmatlar
 • gozgalmaýan emläk
 • diwar boýaglary
 • mebel boýaglary
 • nebit we gaz pudagy üçin ätiýaçlyk şaýlary
 • ätiýaçlandyryş
 • dokma pol örtükleri
 • kaustik soda granulalary
 • dietanolamin
 • furfural
 • kalsiý stearat
 • perkloretilen
 • poslamaýan polat
 • poslamaýan polat turbalar
 • tirsekler
 • eksantrik reduktorlar
 • flanesler
 • beýleki metal önümleri
Kategoriýalar
 • Öý we bakja / Tekstil
 • Senagat himikatlar / Burawlaýyş himikatlary we materiallary
 • Metallurgiýa / Turba geçirjileri we birikdirijileri
 • Emläk / Emläkler we beýlekiler
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta