TELEKEÇILER MEKDEBI

Türkmenbaşy ş. Asudalyk 40-njy jaý, 2-nji gat, Balkan/Türkmenistan

Biz barada

Telekeçiler mekdebi halk köpçüligine dürli hünärler boýunça okuw hyzmatlaryny hödürleýär. Okuwlary tamamlanlara synaglaryň netijesi boýunça degişli sertifikatlar berilýär.

Önümler we hyzmatlar
 • telekeçiligiň esaslary
 • ykdysady bilimleriň esaslary
 • işgär iş dolandyryjylyk we arhiw işi
 • buhgalter hasabynyň we maliýe hasabatlylygynyň esaslary
 • 1С buhgalter hasaby
 • maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlary - maliýe hasabaty 1
 • kompýuter sowatlylygy (1/2/3 dereje)
 • Auto СAD we 3D Maх programmalarynyň esaslary
 • himiýa
 • biologiýa
 • matemetika
 • fizika
 • taryh
 • nemes dili
 • iňlis dili
 • rus dili
 • hytaý dili - başlangyç dereje, grammatika, işewür hytaý dili
 • ofisiant hünärine giriş
 • myhmanhana hojalygynyň serenjamçysy
 • gid - terjimeçi
 • ýeňil geýimleriň biçimçi - tikinçisi
 • bagban - nahal oturdyjy
 • ösümlikçilik
 • çörek - bulka önümlerini taýýarlaýjy
 • aşpez
 • umumy bilim berýän mekdepleriň I-IV synplarynda geçilen materiallary berkitmek boýunça okuwlary gurnamak
Kategoriýalar
 • Bilim / Okuw merkezi
Iş Ugry
 • Hyzmat
Karta