×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

TELEKEÇILER MEKDEBI

Türkmenbaşy ş. Asudalyk 40-njy jaý, 2-nji gat, Balkan/Türkmenistan
+99324322727
+99324322727
+99365872727
Web Email
Türkmenbaşy ş. Asudalyk 40-njy jaý, 2-nji gat, Balkan/Türkmenistan
+99324322727
+99324322727
+99365872727
Biz barada

Telekeçiler mekdebi halk köpçüligine dürli hünärler boýunça okuw hyzmatlaryny hödürleýär. Okuwlary tamamlanlara synaglaryň netijesi boýunça degişli sertifikatlar berilýär.

Önümler we hyzmatlar
 • telekeçiligiň esaslary
 • ykdysady bilimleriň esaslary
 • işgär iş dolandyryjylyk we arhiw işi
 • buhgalter hasabynyň we maliýe hasabatlylygynyň esaslary
 • 1С buhgalter hasaby
 • maliýe hasabatlylygynyň halkara standartlary - maliýe hasabaty 1
 • kompýuter sowatlylygy (1/2/3 dereje)
 • Auto СAD we 3D Maх programmalarynyň esaslary
 • himiýa
 • biologiýa
 • matemetika
 • fizika
 • taryh
 • nemes dili
 • iňlis dili
 • rus dili
 • hytaý dili - başlangyç dereje, grammatika, işewür hytaý dili
 • ofisiant hünärine giriş
 • myhmanhana hojalygynyň serenjamçysy
 • gid - terjimeçi
 • ýeňil geýimleriň biçimçi - tikinçisi
 • bagban - nahal oturdyjy
 • ösümlikçilik
 • çörek - bulka önümlerini taýýarlaýjy
 • aşpez
 • umumy bilim berýän mekdepleriň I-IV synplarynda geçilen materiallary berkitmek boýunça okuwlary gurnamak
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz