TÄZE TAGAM

Ak bugdaý etrap, Gündogar 3-nji geçelgesi, Ahal/Türkmenistan

Biz barada

Biz Türkmenistanyň telekeçiler we senagatçylar birleşmesiniň agzasy Ahal  welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Garagum daýhan birleşiginiň  çäginde  guşçylyk  bilen  meşgullanyp,  towuk  etini we towuk ýumurtgasyny elýeter  bahalardan hödürläp, halka  hyzmat  edip gelýäris.

Önümler we hyzmatlar
  • towuk eti (içgoşy aýrylan, doňdurylan)
  • towuk ýumurtgasy
Kategoriýalar
  • Azyk / Ýumurtga we ýumurtga önümleri
  • Azyk / Et önümleri
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta