RYSGALLY USSAT

"Hazar" söwda merkezi 4-nji gat, 3-nji ofis, 211-nji blok, Balkanabat/Türkmenistan

Biz barada

Iň oňaýly meýdanda ýerleşýän esasy desgamyz (11,000 m2) ýerleşip, häzirki garyşyk we himiýa kompaniýasy üçin ajaýyp ýer bolup hyzmat edýär.

Biz hilli laboratoriýa synaglaryny geçirýän we müşderilerimize iň ýokary derejeli gaýtadan işleýän himiki serişdeleri hödürleýän ýeke-täk ýerli kompaniýa. 

Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak bilen iň ýokary ülňüleri berjaý edýändigimize güwa geçýäris. 2019-njy ýylda çig nebit eksporty üçin PPD önümçiligine başladyk. 

Önümler we hyzmatlar
 • elektrik inženerligi we üpjünçilik
 • göteriji & daşaýjy enjam gurallary bejermek we üpjünçilik hyzmatlary
 • saglyk, daşky gurşaw (hse) we howpsuzlyk
 • instrumentasiýa / gözegçilik inženerligi we üpjünçiligi
 • mehaniki inženerçilik we üpjünçilik
 • işçi güýji üpjünçiligi
 • önümçilik / burawlama / iş hyzmatlary
 • himiki serişdeler
Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
 • Senagat himikatlar / Burawlaýyş himikatlary we materiallary
 • Senagat himikatlar / Ýangyç we nebit önümleri
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta