×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

RYSGALLY USSAT

"Hazar" söwda merkezi 4-nji gat, 3-nji ofis, 211-nji blok, Balkanabat/Türkmenistan
+99322220117
Web Email
"Hazar" söwda merkezi 4-nji gat, 3-nji ofis, 211-nji blok, Balkanabat/Türkmenistan
+99322220117
Biz barada

Iň oňaýly meýdanda ýerleşýän esasy desgamyz (11,000 m2) ýerleşip, häzirki garyşyk we himiýa kompaniýasy üçin ajaýyp ýer bolup hyzmat edýär.

Biz hilli laboratoriýa synaglaryny geçirýän we müşderilerimize iň ýokary derejeli gaýtadan işleýän himiki serişdeleri hödürleýän ýeke-täk ýerli kompaniýa. 

Müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak bilen iň ýokary ülňüleri berjaý edýändigimize güwa geçýäris. 2019-njy ýylda çig nebit eksporty üçin PPD önümçiligine başladyk. 

Önümler we hyzmatlar
  • elektrik inženerligi we üpjünçilik
  • göteriji & daşaýjy enjam gurallary bejermek we üpjünçilik hyzmatlary
  • saglyk, daşky gurşaw (hse) we howpsuzlyk
  • instrumentasiýa / gözegçilik inženerligi we üpjünçiligi
  • mehaniki inženerçilik we üpjünçilik
  • işçi güýji üpjünçiligi
  • önümçilik / burawlama / iş hyzmatlary
  • himiki serişdeler
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz