RR-JEWEL-ART

"Döwletli" söwda dükany, Seýitnazar Seýdi köçesi, jaý 60, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Öz işiniň tejribeli ussady, zergär-dizaýner Röwşen Rejepow  we onuň başarjaň zergärler topary  Siz we Siziň ýan-ýoldaşlaryňyz üçin kümüşden we altyndan, gymmat bahaly daşlary bilen bezelen ýeketäk we gaýtalanmajak sungat eserlerini döredip bererler. Ähli döredilýän eserler her bir müşderi üçin indiwidual işlenilip ýerine ýetirilýär.

Önümler we hyzmatlar
  • ekskluziw zergärçilik eserler
  • VIP sowgatlar
  • aksessuarlar
Kategoriýalar
  • El işleri we önümleri / Şaý-sepler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
Karta