NETWORK GLOBAL LOJISTIK A.Ş.

Türkmenbaşy halkara deňiz porty, Balkan / Türkmenistan

Biz barada

2008-nji ýyldan bäri Türkiýeden we dünýäniň köp sanly kompaniýalaryna logistika hyzmatlaryny hödürleýän Network Global Lojistik AŞ, senagat taslamalaryny daşamak we multimodal transportda ýöriteleşen bir kompaniýa. Döredilenden birnäçe ýyl soň, Türkiýede iň çalt ösýän ikinji kompaniýa bolmagy başardy we yzly-yzyna üç ýyl bäri bu ugurda baýrak aldy. Network Global Logistic, uly ýük awtoulag floty we dünýäniň dürli künjeklerinde ýerleşýän öz edaralary sebäpli gury ýer, deňiz, derýa, demir ýol we howa transport usullaryny ulanmak arkaly multimodal transportda bu pudakda üýtgeşiklik döredýär.

Önümler we hyzmatlar
 • taslama gatnawy
 • agyr ýük gatnawy
 • multimodal ýük gatnawy
 • deňiz arkaly konteýner daşamak
 • gämi kärendesi
 • ýap arkaly ýük gatnawy
 • demir ýol arkaly ýük gatnawy
 • awtoýol arkaly ýük gatnawy
 • ätiýaçlandyryş hyzmaty
 • ammar hyzmaty
 • gümrük taýdan resmileşdirmek hyzmaty
Kategoriýalar
Iş Ugry
 • Hyzmat
Karta