AK ÝAPRAK

744006, Köpetdag etrabynyň 10 ýyl Abadançylyk şaýoly, 159, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

“Ak Ýaprak” H.J tebigy hoşboý ysly şireleri öndürýän hususy kärhanadyr. Biz size amatly bahadan, ýokary hilli “7 gün” tebigy hoşboý ysly şireleriň dürli görnüşlerini we “Içäý” sowuk çaýlaryny hödürleýäris. Mundan başga-da, biziň kompaniýamyz “Laktalis” süýt önümleriniň we “President” mesge ýaglarynyň Türkmenistandaky ýeke-täk dileri bolup çykyş edýär. Indi birnäçe ýyl bäri üstünlikli iş alyp barýan bu kompaniýanyň öndürýän önümleri Türkmenistanyň dürli künjeklerinde uly isleg bildirilýän harytlara öwrüldi. Telekeçilikde ýokary netijeler gazanan “Ak Ýaprak” H.J. daşary ýurduň iri kompaniýalary— Marine Trade FZE, Lether Group Lp, Tetra Pak, Lactalis, Dohler bilen hyzmatdaşlyk saklap, baý tejribe toplaýarlar.

Önümler we hyzmatlar
 • pyrtykal tagamly miwe şiresi
 • ülje tagamly miwe şiresi
 • miweli-tropiki tagamly miwe şiresi
 • şetdaly tagamly miwe şiresi
 • smorodina tagamly miwe şiresi
 • alma tagamly miwe şiresi
 • pomidor tagamly miwe şiresi
 • limon tagamly sowuk gök çaý
 • şetdaly tagamly sowuk gara çaý
 • duzsyz ýag "President"
 • duzly ýag "President"
 • çalynýan peýnir "President" klas. ýygyndy
 • çalynýan peýnir "President" kremli
 • çalynýan peýnir "President" maazdam
 • çalynýan peýnir "President" wetçinaly
 • çalynýan peýnir "President" peý. Ýygyndy
 • çalynýan peýnir "President" gril etli
 • çalynýan peýnir "President" et ýygyndy
 • çalynýan peýnir "President" kömelekli
 • çalynýan peýnir "President" çizburger
 • çalynýan peýnir "President" çedar
 • çalynýan peýnir "President" mozzarella
 • çalynýan peýnir "President" sandwiç ussady
 • çalynýan peýnir "President" şokoladly
Kategoriýalar
 • Azyk / Süýt önümleri
 • Azyk / Suw, içgiler, şireler
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta