PAÝHASLY ÝOLDAŞ

Galkynyş köçesi, 66 (köne Çap ediş binasy), Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

“Paýhasly Ýoldaş” köpugurly kompaniýasy aşakdaky ýaly hyzmatlary hödürleýär:
- çap hyzmatlary
- 3D dizaýn hyzmatlary
- uly formatda çap etmek
- sergi stendleriniň gurluşygy
- mebel öndürmek
- daşky we içki bezeg
- kwartiralary, jaýlary, söwda jaýlaryny abatlamak
- gazanlar we çiller ulgamlaryna hyzmat etmek
- söwda enjamlary

Önümler we hyzmatlar
 • çap hyzmatlary
 • 3D dizaýn hyzmatlary
 • uly formatda çap etmek
 • sergi stendleriniň gurluşygy
 • mebel öndürmek
 • daşky we içki bezeg
 • kwartiralary, jaýlary, söwda jaýlaryny abatlamak
 • gazanlar we çiller ulgamlaryna hyzmat etmek
 • söwda enjamlary
Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Mahabat hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Tehniklary we enjamlary bejeriş we sazlaýyş hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Çap ediş hyzmatlary
 • Enjamlar / Söwda enjamlary
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta