PARAHAT

Büzmeýin etraby, "Ýalkym" ýaşaýyş toplumy, köç. Türkmenistan, Aşgabat / Türkmenistan

Biz barada

"Parahat" hususy kärhanasy tebigy şireleri we nektarlary, sowuk çaýlary, gazlandyrylan içgileri, miwe we gök önüm pürelerini, fermentlenen süýt önümlerini, ketçuplary, et önümlerini we konsentratlary öndürmek üçin häzirki zaman ýokary tehnologiýalar bilen ornaşdyrylan.

Önümler we hyzmatlar
 • "Joş" şiresi
 • "Eçil" şiresi
 • çaga gök önüm püresi "YESERJE"
 • gazly içgiler "ÖZI", "OK", "TAR", "ZOR"
 • ketçup "DAT"
 • süýt önümleri "SÜÝTLI DERE", "DÄP"
 • sowuk çaý "HAN ÇAÝ"
 • et önümleri "HAN ŞÖHLAT", "KÖŞILI"
 • şokolad pastasy "YESERJE"
 • fast fud "DAT FUD"
 • "OZAN" onlaýn bazary
Kategoriýalar
 • Azyk / Et önümleri
 • Azyk / Süýt önümleri
 • Azyk / Suw, içgiler, şireler
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta