AK USSA

Olimpiýa şäherçesi, "SPORT" işewürlik merkezi, 502-nji ofis, 7-nji jaý Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

AK USSA hususy kärhanasy 2006-njy ýyldan bäri Türkmenistanda öz işini ýokary derejede alyp barýar. Kompaniýamyzyň ösüşiniň taryhy, durnukly ösüşi we täze ýerleri we iş gözýetimlerini açmak islegini öz içine alýar. Dürli ugurlarda topary birleşdirýän täze iş modeliniň kömegi bilen, kompaniýa netijelere gönükdirilen we müşderiniň iş maksatlaryna ýetýän işjeň oýunçy hökmünde özüni görkezdi. Aç-açan nyrh modeli, ýokary hünärli topar kompaniýa täze gözýetimleri ýeňip geçmäge we geljege berk garamaga mümkinçilik berýär.

Önümler we hyzmatlar
 • gögerişler we mikrogrenler
 • taslamalara we şertnamalara ykdysady baha bermek
 • maglumat hyzmaty
 • ygtyýarly wekil hökmünde hyzmatlar
 • kärhanalaryň iş diagnostikasy
 • kärhana dolandyrşy boýunça hyzmatlary
 • kärhana biznes meýilnamalaşdyrylyşy
 • içerki resminamalary işläp düzmek we durmuşa geçirmek
 • okuw we seminarlary guramak
 • kärhanalaryň we beýleki taslamalaryň işiniň derňewi
Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Baha kesmek hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Finans hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Iş we işgär tapmak hyzmaty
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta