×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Gurluşyk we abatlaýyş
Bilim
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Çyg mallar we materiallar
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Business Directory of Turkmenistan
NÄME

DEL

2127(G.Gulyýew) köçesiniň 39-njy jaýy, etr. Berkararlyk Aşgabat/Türkmenistan
+99312750575
+99365610650
Web Email
2127(G.Gulyýew) köçesiniň 39-njy jaýy, etr. Berkararlyk Aşgabat/Türkmenistan
+99312750575
+99365610650
Biz barada

“Del” hojalyk jemgyýeti, 2011 ýylyň fewral aýynda açyldy. Del hojalyk jemgyýetiniň ýerine ýetirýän işiniň esasy ugry polietilenden we polipropilenden dürli ölçeglerde paketler,  polietilenden we polipropilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka öndürmek bolup durýar. 

Önümler we hyzmatlar
  • polipropilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka
  • polietilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka
  • dürli görnüşde polipropilenden paketler
  • dürli görnüşde polietilen paketler
Gallereýa
KARTA
Teswirler
Shamik
08.09.2021
Önümeriň hili ýokary. Ütünlik arzuw edýän.

Teswir ýaz