DEL

2127(G.Gulyýew) köçesiniň 39-njy jaýy, etr. Berkararlyk Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

“Del” hojalyk jemgyýeti, 2011 ýylyň fewral aýynda açyldy. Del hojalyk jemgyýetiniň ýerine ýetirýän işiniň esasy ugry polietilenden we polipropilenden dürli ölçeglerde paketler,  polietilenden we polipropilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka öndürmek bolup durýar. 

Önümler we hyzmatlar
  • polipropilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka
  • polietilenden ýeňlik, ýarym ýeňlik we polotno görnüşinde plýonka
  • dürli görnüşde polipropilenden paketler
  • dürli görnüşde polietilen paketler
Kategoriýalar
  • Gaplama / Gaplama materiallary
  • Gaplama / Paketlar we haltalar
Iş Ugry
  • Eksport ediji
  • Öndüriji
  • Lomay satyjy
  • Bölekleýin satyjy
Karta