×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

NAZARLY NESIL

Parahat 3, Aşgabat/Türkmenistan
+99365660852
+99363335993
Web Email
Parahat 3, Aşgabat/Türkmenistan
+99365660852
+99363335993
Biz barada

"Nazarly Nesil" H.K gozgalmaýan emläk işleri boýunça öz hyzmatlaryny hödürleýär.

Önümler we hyzmatlar
  • gozgalmaýan emlägi satmak / satyn almak
  • gozgalmaýan emlägi kärendä bermek / almak
  • resminamalary taýynlamak
  • ofis satmak / satyn almak
  • ofis kärendä bermek / almak
  • önümçilik yerleri satmak / satyn almak
  • önümçilik yerleri kärendä bermek / almak
  • fermalary satmak / satyn almak
  • ýyladyşhanany satmak / satyn almak
  • miras almak we wesiyet goýmak
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz