NAROD CONCEPT

Göztepe raýony, Awjy köçesi, Taýfun binasy: 25/10 Kadyköý, Stambul/Türkiýe

Biz barada

Mlnconcept, iň amatly bahalarda we iň çalt usulda size iň oňat hilli önümleri hödürleýär. Öndürijiniň kepilligi we önümlerimizi şol bir wagtyň özünde eltip bermek hyzmaty bilen müşderilerimiziň hyzmatynda.
Müşderiniň 100% kanagatlandyrylmagyny prinsip hökmünde kabul etmek, sanlylaşdyrma döwründe hödürlenýän mümkinçiliklerden iň ýokary derejede peýdalanmak we gymmatly müşderilerimize özboluşly bahalary hödürlemek.

Önümler we hyzmatlar
 • emal önümleri
 • fartuk
 • mozaika lampalary
 • Buldan peştemal
 • guradylan miweler
 • arlyklar
 • tormoz kalodkalary
 • gurluşyk - gorag materiallary
 • guradylan önümler
 • köke
 • bal
 • saç ideg önümleri
Kategoriýalar
 • Gurluşyk materiallary / Gurluşyk materiallary
 • Gurluşyk materiallary / Howpsuzlyk we gorag
 • Awtoulag / Awtoşaýlar
 • Çaga önümleri / Çaga ideg we arassaçylyk önümi
 • Egin-eşik, aýakgap, aksessuwar / Iş eşikleri we howpsuzlyk aýakgaplary
 • Azyk / Konditer önümleri
 • Azyk / Guradylan miweler, hozlar
 • Azyk / Şeker, bal, ary önümleri
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta