MILLI AUDIT

Türkmenbaşy şaýoly, jaý 83/1, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

"Milli Audit" HJ audit işini amala aşyrýar. Kompaniýamyzyň işgärleri orta we iri önümçilik, gurluşyk, söwda we derman öndürýän kompaniýalary, şol sanda daşary ýurt maýasy bolanlary barlamakda tejribesi bar we dürli guramalaryň maliýe we ykdysady işleriniň aýratynlyklary bilen tanyş.

Önümler we hyzmatlar
 • audit barlaglaryny geçirmek: hökmany we başlangyçly audit
 • MHHS-na laýyklykda maliýe hasabatyny üýtgtmek we düzmek
 • buhgalter hasabatlaryny düzmek, täzeden ýola goýmak
 • kärhanalaryň maliýe-hojalyk işleriniň seljermesi
 • kärhanalaryň aktiwlerine we borçnamalaryna baha bermek
 • esaslyk maýany tassyklamak hyzmatlary
 • Türkmenistanyň ähli kanunçylyklary boýunça maslahat bermek
 • saýtda hasaba alynmak arkaly onlaýn maslahat beriş hymaty
Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Audit hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Finans hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Hukuk we maslahat beriş hyzmatlary
Iş Ugry
 • Hyzmat
Karta