×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

MERT ÝAŞLAR

1946 (Ankara) köç, 26 jaý, 6-njy gat (Rysgal bankyň iş merkezi), Aşgabat/Türkmenistan
+99312964883
+99365140111
Web Email
1946 (Ankara) köç, 26 jaý, 6-njy gat (Rysgal bankyň iş merkezi), Aşgabat/Türkmenistan
+99312964883
+99365140111
Biz barada

Oksford usulyýetini ses we wideo faýllary ulanmak bilen iň täze tehnologiýalary ulanyp, çagalara we ululara iňlis dilini öwredýän bilim merkezi. Iňlis dilini öwrenenimizde başga dilleri ulanmaýandygymyz sebäpli kurs merkezimizde  özüňizi aýratyn atmosferda duýarsyňyz. Aragatnaşyk tejribesiniň we ökde hünärli mugallymlaryň kömegi bilen gysga wagtyň içinde dünýäniň iň çalşyp bolmajak dillerinden birini özleşdirip bilersiňiz. Merkezimize hoş geldiňiz!

Önümler we hyzmatlar
  • iňlis dilini öwretmek
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz