MERT ÝAŞLAR

1946 (Ankara) köç, 26 jaý, 6-njy gat (Rysgal bankyň iş merkezi), Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Oksford usulyýetini ses we wideo faýllary ulanmak bilen iň täze tehnologiýalary ulanyp, çagalara we ululara iňlis dilini öwredýän bilim merkezi. Iňlis dilini öwrenenimizde başga dilleri ulanmaýandygymyz sebäpli kurs merkezimizde  özüňizi aýratyn atmosferda duýarsyňyz. Aragatnaşyk tejribesiniň we ökde hünärli mugallymlaryň kömegi bilen gysga wagtyň içinde dünýäniň iň çalşyp bolmajak dillerinden birini özleşdirip bilersiňiz. Merkezimize hoş geldiňiz!

Önümler we hyzmatlar
  • iňlis dilini öwretmek
Kategoriýalar
  • Bilim / Okuw merkezi
Iş Ugry
  • Hyzmat
Karta