×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

MARU AGOS

Mollanepes köçesi 27, Mary/Türkmenistan
+99352270780
+99352261348
+99365893031
Web Email
Mollanepes köçesi 27, Mary/Türkmenistan
+99352270780
+99352261348
+99365893031
Biz barada

1991-nji ýylda döredilen kärhanamyz 1998-nji ýyldan başlap demir we agaç gapylaryň, 2006-njy ýyldan bolsa mebel önümçiligine girişdi. 2021-nji ýyldan başlap metaldan önümleri önüdürmeklige başlady. Türkmenistanda geçirilýän önüm öndürijileriň sergilerine yzygiderli gatnaşyp geldik. Kärhanamyz şu güne çenli gazanan tejribesi bilen müşderilerimize hemişe ýokary hilli we döwrebap önüm hödürlemäni şeýle hem hyzmat etmäni maksat edinip zähmet çekip gelýär.

Önümler we hyzmatlar
  • agaç gapylar
  • demir gapylar
  • mebel
  • metal önümleri
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz