Biz barada

1991-nji ýylda döredilen kärhanamyz 1998-nji ýyldan başlap demir we agaç gapylaryň, 2006-njy ýyldan bolsa mebel önümçiligine girişdi. 2021-nji ýyldan başlap metaldan önümleri önüdürmeklige başlady. Türkmenistanda geçirilýän önüm öndürijileriň sergilerine yzygiderli gatnaşyp geldik. Kärhanamyz şu güne çenli gazanan tejribesi bilen müşderilerimize hemişe ýokary hilli we döwrebap önüm hödürlemäni şeýle hem hyzmat etmäni maksat edinip zähmet çekip gelýär.

Önümler we hyzmatlar
 • agaç gapylar
 • demir gapylar
 • mebel
 • metal önümleri
Kategoriýalar
 • Gurluşyk materiallary / Gapy we penjire
 • Mebel / Çaga mebelleri
 • Mebel / Söwda mebelleri
 • Mebel / Öý mebelleri
 • Mebel / Ofis mebelleri
 • Metallurgiýa / Metal önümler we metallokonstruksiýalar
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta