MAKSADA OKGUNLY

Gökdepe etraby, Ahal daýhan birleşigi, Ahal/Türkmenistan

Biz barada

Kärhanamyz Türkmenistanda ilkinji bolup hind guşlaryny köpeldip ýetişdirýär.

Önümler we hyzmatlar
 • hindi guş ýüregi
 • hindi guş farşy
 • hindi guş farş MDM
 • pisseli gaýnadylan şöhlat "Näzli" ýokary hilli
 • gaýnadylan şöhlat “Näzli” -1 derejeli
 • gaýnadylan şöhlat “Näzli” -2 derejeli
 • gaýnadylan şöhlat "Süýtli" 1 derejeli dilimlenen
 • gaýnadylan şöhlat "Süýtli" 2 derejeli dilimlenen
 • ýarym kakadylan şöhlat "Hindiguş"
 • büzmeçe "Süýtli"
 • ekstra wetçina
 • hindi guşy etinden rulet
 • hindi guşy etinden buženina
 • hindi guşy etinden manty
 • hindi guşy etinden börek
 • hinkali
 • çeburek
 • pitsa
 • pide
 • nagets
 • hindi guşy etinden çipsi
 • piwo taýajyklary "Ahal"
 • awçy şöhlat "Mergen"
 • sardelka "Şanly"
 • steýk
 • kotlet
 • döşden çişlik
 • ganatdan çişlik
 • iş eşikleri
Kategoriýalar
 • Oba hojalyk / Oba hojalyk haýwanlary
 • Azyk / Azyk we beýlekiler
 • Azyk / Diýabetiki (süýji) we dietetiki (berhiz) iýmitler
 • Azyk / Doňdurylan we ýarym taýýar önümler
 • Azyk / Garbanyş önümleri
 • Azyk / Et önümleri
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta