×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME

KÖKÇI

Esasy ýol 5405, Aşgabat/Türkmenistan
+99312454545
Web Email
Esasy ýol 5405, Aşgabat/Türkmenistan
+99312454545
Biz barada

2014-nji ýylda esaslandyrylan "Kökçi" hojalyk jemgyýeti, Türkmenistanda akkumulýator öndürijileriň arasynda öňdebaryjy orny eýeleýär. Ýokary hünärli hünärmenleriň tagallalary we hiline gönükdirilen öz wagtynda maýa goýumlary netijesinde kompaniýa ýerli bazardaky bäsdeşlerinden üstün çykdy. "Kökchi" HJ gurşuny gaýtadan işlemek üçin häzirki zaman tehnologiki enjamlara, öz laboratoriýasyna we gurşun önümlerini öndürmekde uly tejribä eýe. Diňe ýokary hilli önümleri hödürleýäris, ähli gurşun TDS (GOST) laýyk gelýär. Kompaniýamyz bilen habarlaşyň we amatly bahalarda ýokary hilli bolmagyny, ähli zerur resminamalaryň ýerine ýetirilmegini, müşderiler we hyzmatdaşlar bilen gatnaşyklaryň aç-açanlygyny kepillendirýäris. Mundan başga-da, ähli taýýar önümleriň iberilmegine berk gözegçilik edýäris.

Önümler we hyzmatlar
  • akkumulýator önümçiligi
  • monoblok önümçiligi
  • gurşun oksidiniň önümçiligi
  • gurşun erginleriniň önümçiligi
  • owradylan polipropilen önümçiligi
  • gurşun galyndylaryny gaýtadan işlemek
  • akkumulýatorlary gaýtadan işlemek we ýok etmek
  • ulanylan monobloklary gaýtadan işlemek
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz