KLARSTEIN.TM

şäher Aşgabat,15-nji tapgyr, Ahal/Türkmenistan

Biz barada

Biziň dükanymyz 2016-njy ýyldan bäri hyzmat edip gelýär. Dükanymyz size Germaniýanyň we beýleki ýewropa ýurtlarynyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ýokary hilli öý enjamlaryny hödürleýär. Harytlarymyzyň 1 ýyllyk garantiýasy hem bar.

Önümler we hyzmatlar
 • kondisioner-guradyjy
 • mini bar
 • çakyr çekmesi
 • sowadyjy
 • garyjy
 • kofe gaýnadyjy
 • toster
 • çaý gaýnadyjy
 • buz öndüriji
 • karaoke ulgam
 • spiker simsiz
 • radio
 • blender
 • ütük
 • sagat
Kategoriýalar
 • Elektronika we öý enjamlary / Ses enjamlary we aksessuarlary
 • Elektronika we öý enjamlary / Kiçi aşhana enjamlary
 • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
 • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
 • Öý we bakja / Sagatlar
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta