KERWENLER

Berkararlyk etraby, 2127 (G.Gullyýew köçesi), 28 jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

2020-nji ýylyň 1-nji aprelinden başlap, "Kervenler" hususy kärhanasy arassa ýüň we ýarym ýüň ýorgan, pagta we köpugurly sapaklardan ýasalan düşek önümlerini öndürip başlady. Kärhanamyzda Germaniýanyň "Dor-Nier" kompaniýasynyň häzirki zaman we ýokary öndürijilikli enjamlary bar. Mundan başga-da, kompaniýamyz doly kepillendirilen we ähli halkara tehniki parametrlerine laýyk gelýän pagta we dürli ululykdaky köpugurly ýüplüklerden örtgi ýasaýar.

Önümler we hyzmatlar
  • ýüň ýorgan (ululygy (140/205 sm. düzümi: 30% poliester, 70% ýüň)
  • gök ýüň ýorgan (ululygy 140/205 sm. düzümi: 30% poliester, 70% ýüň)
  • dykyz pagta örtgi (rulonyň ini 200 sm. düzümi: 14% poliester, 34% pagta; 52% polipropilen köpugurly
  • ýüň ýüplük (agramy 1 metr 35 gram, düzümi 100% goýun ýüňi, el haly dokamak üçin arassa ýüň)
Kategoriýalar
  • Hyzmatlar / Önümçilik hyzmatlary
  • Öý we bakja / Ýorgan-düşek
  • Öý we bakja / Tekstil
  • Senagat himikatlar / Polimer kompozision materiallar
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Bölekleýin satyjy
Karta