×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME

JÜM JÜME

"Altyn Asyr" Gündogar bazary, blok A-2, dükan №148, Aşgabat/Türkmenistan
+99312736026
+99365269336
Web Email
"Altyn Asyr" Gündogar bazary, blok A-2, dükan №148, Aşgabat/Türkmenistan
+99312736026
+99365269336
Biz barada

Biz 2004-nji ýyldan bäri şäheri gurluşyk harytlary bilen üpjün edýäris. Biziň edaramyzyň şäheriň 4 künjinde dükanlary bar, her kim özüne iň ýakyn nokady saýlap biler. Şeýlede sargyt hyzmatyndan peýdalanyp bilersiňiz we harytlar gysga wagtyň içinde eltip berilýär. Biziň harytlarymyz Türkiýe, Eýran, Hytaý döwletleriniň kärhanalaryndan gelýär. Bulardan başga-da biz ýerli önümleri hödürleýäris.

Önümler we hyzmatlar
  • boýaglar we emulsiýalar
  • sement we şpaklýowka
  • çüýler, şuruplar, boltlar we gaýkalar
  • alçypan önümleri
  • turbalar
  • elektrik lampalar we spotlar
  • steklowata
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz