×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

GÜNEŞLI KERWEN

N.Gullaýew köç. 33-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan
+99312934896
None
+99360120902
Web Email
N.Gullaýew köç. 33-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan
+99312934896
None
+99360120902
Biz barada

HJ GÜNEŞLİ KERWEN - Bu köp ugurly kompaniýadyr, esasy ugry dürli görnüşli harytlary ýol ulaglary arkaly eltip bermek bolup durýar. Köp ýyllyk tejribe müşderilerimize haryt getirmek üçin iň oňat wariantlary hödürlemäge mümkinçilik berýär. Kompaniýamyzyň Russiýa Federasiýasynda, Baltika ýurtlaryndaky Birleşen Arap Emirliklerinde, Türkiýede, Kiprde hyzmatdaşlary bar. Şeýle hem kompaniýamyz taslama etapyndan başlap kondisioner, howalandyrma we ýyladyş sistemalarynyň işleýiş ýagdaýyna getirilip abatlama işlerine çenli ähli iş şeklini ýerine ýetirýär. 

Önümler we hyzmatlar
  • awtoulag bilen halkara ýük gatnawy
  • harytlaryň ugradyş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegi
  • ammar hyzmatlary
  • ýüklemek we düşürmek işleri
  • gaplama
  • kondisioner ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak
  • howalandyrma ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak
  • ýyladyş ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak
  • öý hojalyk enjamlaryny gurnamak we abatlamak
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz