GÜNEŞLI KERWEN

N.Gullaýew köç. 33-nji jaý, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

HJ GÜNEŞLİ KERWEN - Bu köp ugurly kompaniýadyr, esasy ugry dürli görnüşli harytlary ýol ulaglary arkaly eltip bermek bolup durýar. Köp ýyllyk tejribe müşderilerimize haryt getirmek üçin iň oňat wariantlary hödürlemäge mümkinçilik berýär. Kompaniýamyzyň Russiýa Federasiýasynda, Baltika ýurtlaryndaky Birleşen Arap Emirliklerinde, Türkiýede, Kiprde hyzmatdaşlary bar. Şeýle hem kompaniýamyz taslama etapyndan başlap kondisioner, howalandyrma we ýyladyş sistemalarynyň işleýiş ýagdaýyna getirilip abatlama işlerine çenli ähli iş şeklini ýerine ýetirýär. 

Önümler we hyzmatlar
 • awtoulag bilen halkara ýük gatnawy
 • harytlaryň ugradyş resminamalarynyň ýerine ýetirilmegi
 • ammar hyzmatlary
 • ýüklemek we düşürmek işleri
 • gaplama
 • kondisioner ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak
 • howalandyrma ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak
 • ýyladyş ulgamlarynynyň taslamasyny düzmek, olary gurnamak we abatlamak
 • öý hojalyk enjamlaryny gurnamak we abatlamak
Kategoriýalar
 • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
 • Enjamlar / Howalandyryş we sowadyş ulgamy
Iş Ugry
 • Hyzmat
Karta