Biz barada

"Garynja.biz" Türkmenistanda täze onlaýn dükandyr. Bu ýerde gurluşyk, öý hojalygy we başga-da köp haryt tapyp bilersiňiz. Hyzmatymyz we eltip bermek hyzmatymyzyň wagtlary sizi haýran galdyrar. Sahypamyzy yzygiderli täzelemegi we täze önümleri goşmagy meýilleşdirýäris. Sargyt edeniňizden son hiç zat tölemeýärsiňiz - sargyt alnandan soň web sahypamyzyň kurýerine töleg nagt görnüşinde edilýär.
Garynja bilen söwda etmekden lezzet alyň!

Önümler we hyzmatlar
 • gurluşyk materiallary
 • izolýasiýa materiallary
 • bezeg materiallary
 • santehnika, suw üpjünçiligi, lagym
 • elektrik
 • yşyklandyryş
 • gurallar we enjamlar
 • öý, bag we dynç alyş üçin harytlar
 • berkidijiler
 • penjireler, gapylar, merdiwanlar
 • klimat we ýyladyş
 • elektron enjamlary
 • gipsokarton we list materiallary
 • potolok panelleri
 • metal önümleri
 • setkalar
 • agaç önümleri
 • şpaklýowka
 • ştukaturka
 • gruntowka
 • kafel suwagy
 • diwar örme we gurnama garyndylary
 • kafel ýelimleri
 • öz özüni düzleýän guýma pol
 • sement-gum garyndylary
 • gury garyndylar üçin goşundylar
 • sement, baglaýjylar
 • gidroizolýasiýa
 • ýylylyk izolýasiýasy
 • polietilen plýonka
 • köpükler, germetikler
 • geomembranlar
 • boýaglar, koler, emallar
 • bezeg ştukaturkalary
 • kafel, mozaika, daş
 • oboýlar
 • gips bezegleri
 • erginler, guradyjy ýaglar, laklar
 • uniwersal ýelimler
 • suwuk çüý
 • oboý üçin ýelim
 • plitkalar üçin ýelimler
 • agaç üçin ýelimler
 • pol örtükleri
 • laminat, parket
 • linolýum, kawralin
 • emeli otlar
 • wanna we duş kabinalary
 • wanna otag üçin aksessuarlar
 • unitaz, täret krany we pissuar
 • rakowina we esbaplary
 • smesiteller
 • aşhana rakowinalary
 • wanna otag üçin mebel
 • polotensa guradyjy
 • suw gyzdyryjylar
 • nasos enjamlary
 • lagym
 • turbalar we birikdirijileri
 • kranlar
 • plastmassa turbalary kebşirlemek üçin enjamlar
 • turbageçiriji esbaplary
 • kabeller we esbaplar
 • rozetkalar we wyklýuçateller
 • batareýalar we akkumulýatorlar
 • udliniteller
 • elektrik şitler, awtomat, hasaplaýjylar
 • howpsuzlyk we wideo gözegçilik ulgamlary
 • hereket we yşyklandyryş datçikleri
 • swetilnik
 • lýustra
 • bra we yşyklandyryş
 • stol çyrasy
 • pol lampalary
 • köçe yşyklandyryşy
 • lampa
 • LED lentalar we esbaplar
 • prožektorlar
 • spotlar
 • elçyralar
 • elektrogurallar
 • ölçeg guraly
 • merdiwanlar we diňler
 • gurluşyk üçin tigirli arabalar, arabalar
 • beton mikserler
 • gyzdyryjylar
 • kompressorlar, generatorlar
 • domkrat, lebýodka, zynjyrlar
 • kebşirleýiş enjamlary
 • iş eşikleri, ellikler, kaskalar
 • ýangyn söndüriji enjamlar
 • boýag we timarlaýyş gurallary
 • slesar gurallary
 • çekiçler
 • kesiji gural
 • açarlar we otwýortkalar
 • gural ýaşikleri we sumkalary
 • berkidiji we gurnama guraly
 • setka we lentalar
 • kesiji diskler
 • suw ýomkosty
 • howly üçin enjamlar
 • howly üçin gurallar
 • ösümlikler üçin önümler
 • mebel
 • howuz
 • abadanlaşdyryş
 • piknik üçin önümler
 • hojalyk inwentary
 • perdeler, kornizler, žalýuzlar
 • öý bezegi
 • şurup we samorezlar
 • ankerlar we dübeller
 • bolt, gaýka, şaýba
 • çüý
 • şpilkalar, berkitmeler, homutlar
 • radiatorlar
 • gyzdyryjylar
 • kamin we peçler
 • ýyladyjy peçler
 • ýyly zemin (pol) ulgamlary
 • howalandyrma ulgamlary
 • nemlendirijiler
 • pol wentilýatorlar
 • kondisionerler
 • elektrik kaminler
 • kofe maşynlary
 • Apple önümleri
Kategoriýalar
 • Gurluşyk materiallary / Santehnika
 • Gurluşyk materiallary / Gurluşyk materiallary
 • Gurluşyk materiallary / Gurluşyk gurallary we enjamlary
 • Gurluşyk materiallary / Howpsuzlyk we gorag
 • Gurluşyk materiallary / Suw we gaz üpjünçiligi
 • Elektriki enjamlar / Aragatnaşyk we telekommunikasiýa
 • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
 • Elektriki enjamlar / Kebşirleýiş we lehim enjamlary
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
 • Elektronika we öý enjamlary / Kiçi aşhana enjamlary
 • Elektronika we öý enjamlary / Kompýuter enjamlary we programma üpjünçiligi
 • Elektronika we öý enjamlary / Öý enjamlary
 • Elektronika we öý enjamlary / Ýyladyjy we sowadyjy enjamlary
 • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
 • Öý we bakja / Içerki aksesuwarlar we bezegler
 • Öý we bakja / Öý, bakja we beýlekiler
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta