×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

GADAMLY INŽENER

Arçabil şaýoly 76, Aşgabat/Türkmenistan
+99312980113
+99362202625
Web Email
Arçabil şaýoly 76, Aşgabat/Türkmenistan
+99312980113
+99362202625
Biz barada

Logistika

"Gadamly Inžener" kompaniýasy, ähli görnüşli ulaglary ulanyp, logistika, transport we ekspeditor hyzmatlaryny hödürleýär.

Ulagyň iň amatly bahasy, netijeliligi, ulagy öz wagtynda eltip bermek we resminamalary taýýarlamak, ammarda ýokary hilli öndürijilik we ýüklemek amallary, her bir müşderä aýratyn çemeleşmek, kompaniýamyzyň esasy ileri tutýan ugurlarydyr. Türkmenistanyň çäginde, GDA ýurtlarynda we bütin dünýäde ýük daşaýarys. Gysga wagtyň içinde kompaniýamyz köp tejribe toplady we giň hyzmatdaşlar, agentler ulgamyny döretdi. Kompaniýamyzdaky her bir buýrugyň ýerine ýetirilmegi öz ugrundaky hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar.

Gurluşyk
Şeýle hem, kompaniýamyz taslamalary hemmetaraplaýyn durmuşa geçirýär. Müşderilerimize gurluşyk üçin wagtyny we puluny ep-esli tygşytlamagy teklip edýäris. "Gadamly Inžener" kompaniýasy, müşderiniň isleglerine laýyklykda ýerine ýetirilýän gurluşyk hyzmatlarynyň doly toplumyny hödürleýär.  Ýaşaýyş we pes gatly binalary, ofis we täjirçilik binalaryny, senagat we önümçilik desgalaryny, umumy we aýratyn maksatlar üçin ýaşaýyş däl binalary - sport toplumlary we dynç alyş ýerleri ýaly islendik çylşyrymly binalary we desgalary gurmakda şeýle hem binalaryň durkuny täzelemekde tejribämiz bar.

Önümler we hyzmatlar
 • awtomobil arkaly ýük daşama
 • awia ýük daşama
 • deňiz üsti bilen ýük daşama
 • demir ýolda ýük daşama
 • multimodal ýük gatnawlary
 • konteýner daşamak
 • gämi gullugynyň hyzmatlary
 • ammar hyzmatlary (Hytaý, Türkmenistan)
 • gümrük hyzmatlary
 • ýükleri ätiýaçlandyryş
 • şahadatnama alma hyzmatlary
 • pul geçirimleri (Hytaý)
 • ýaşaýyş we pes gatly jaýlaryň gurluşygy
 • binalaryň restowrasiýasy
 • ofis we söwda binalarynyň gurluşygy
 • senagat we önümçilik desgalarynyň gurluşygy
 • sport toplumlarynyň gurluşygy
 • dynç alyş ýerleriniň gurluşygy
Gallereýa
KARTA
Teswirler
berdi
22.12.2021
Iň öňdebaryjy, ýüküňi wagtynda getirýän kompaniýalaryň biri, islän ýurduňdan getirip berýärler. Bahalary hem örän amatly.
Ylyasow
17.12.2021

Teswir ýaz