×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformasy
NÄME
1 ýyl
TMTRADE

EZIZ DAG

Altyn Asyr aýlaw ýoly, jaý №41, Mary/Türkmenistan
+99352261273
+99352215408
+99364848224
Web Email
Altyn Asyr aýlaw ýoly, jaý №41, Mary/Türkmenistan
+99352261273
+99352215408
+99364848224
Biz barada

Kärhananyň işi birnäçe ugurdan durýar, olaryň esasysy: gurluşyk, önümçilik, söwda we dynç hyzmatlary we agrosenagat önümçiligi. Döredilen gününden şu güne çenli, kärhana bu ugurlarda ýokary tizlikli işleri amala aşyryp, ýokary netijeleri gazandy.

Önümler we hyzmatlar
 • geotekstil keçe
 • enjamlary kärendesine bermek
 • beton b-30
 • beton b-25
 • beton b-20
 • beton b-15
 • beton b-10
 • beton b-7,5
 • guýma beton m100
 • guýma beton m200
 • argon gazy (ag-99.999)
 • kislorod (o2)
 • azot (n2)
 • garyşyk gaz (ag-co2) (ag-80%; co2-20%)
 • kömürturşy gazy (co2)
 • gurluşyk
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz