EYYAM

10 Ýyl Abadançylyk şaýoly, 211/A Altyn Asyr söwda merkezi, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

EYYAM Kompaniýa 2012-nji ýylda döredilip, Türkmenistanda iň abraýly kärhanalaryň biri hökmünde tanalýar. Biziň üstünlikde, ugurtayjylykda, jogapkärçilikde we progressiw ösüşdäki öňdebaryjylykda barha artýan abraýymyz tötänleýin däldir. Ol, bu pudakdaky önümçiligimiziň ilkinji günlerinden bäri kompaniýamyzy ugrukdyrýan gymmatlyklarymyzyň tebigy netijesidir.

Önümçilik bölümi Änew etrabynda ýerleşip tejribeli inženerlerden, işçilerden we pudak hünärmenlerinden ybarat bolup, iň öňdebaryjy täze tehnologiýalary, enjamlary we ýokary hilli çig mallary ulanyp Türkmenistanda öndürilen önümlerini hödürleýär.

Önümler we hyzmatlar
 • şkaflar
 • polat gapylar
 • ýangyn we gyssagly çykyş gapylary
 • ýangyn söndüriji gutular
 • elektrik gutular
 • serwer şkaflary
 • stellažlar we tekjeler
Kategoriýalar
 • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
 • Enjamlar / Enjamlar we beýlekiler.
 • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
 • Enjamlar / Ammar enjamlary
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta