ERKIN GURLUŞYK

Mary şäheri Bitaraplyk köçesiniň 18-nji jaýy 7-gaty, Mary/Türkmenistan

Biz barada

“Erkin gurluşyk” hususy kärhanasy gurluşyk, gurnama, abatlaýyş we yşyklandyrma işlerini ýerine ýetirýän türkmen kompaniýasy bolmak bilen, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasydyr. 2010-njy ýylda ýurdumyzyň Mary welaýatynda esaslandyrylan “Erkin gurluşyk” HK häzirki wagta çenli 20-ä golaý taslamany üstünlikli amala aşyrdy.

Önümler we hyzmatlar
 • gurluşyk işleri
 • abatlaýyş işleri
 • durkuny täzelemek işleri
 • inžinerçilik ulgamlary
 • miweçilik
 • maldarçylyk
 • logistika hyzmatlary
 • penjire önümçiligi
 • gapy önümçiligi
 • mebel önümçiligi
 • demir beton önümleri
 • polipropilen plýonka önümçiligi
 • ösümlikleri goraýyş serişdeleri
 • mineral dökünler
 • turizm
Kategoriýalar
 • Oba hojalyk / Agrohimiýa
 • Oba hojalyk / Oba hojalyk haýwanlary
 • Gurluşyk materiallary / Gapy we penjire
 • Ulag we logistika / Logistika hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
 • Azyk / Miweler-gök önümler
 • Gaplama / Gaplama materiallary
 • Gaplama / Saralyp gaplanýan materiallar
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta