EKSIR

G. Kuliýew köçesi, TEKNOMARKET biznes merkezi, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

EKSIR himiýa 10 ýyldan bäri Türkmenistanda ýörite himiki önümleri bilen üpjün etmek boýunça netijeli iş alyp barýar. Dürli görnüşli önüm öndürýän zawot-fabriklere himiki çig mallary satýar. Şeýle-de Türkmenistanyň ähli ýerine ugratmak hyzmaty bar.

Önümler we hyzmatlar
 • suw emulsion boýag önümçiligi üçin çig mal
 • kalsiýum korbanat (kalsit)
 • akrilik galyňlaşdyryjy
 • köpük kesiji
 • potasium korbonat (potaş)
 • biosid
 • kalgon (natriý geksametafosfat)
 • sellýuloza
 • natrozol (gidroksietil sellýuloza)
 • kaolin
 • adekanol (poliuretan galyňlaşdyryjy)
 • polimer DLP 212
 • silikon
 • teksanol
 • dispersant
 • monoetilen glikol (MEG)
 • titan dioksidi
 • kafel ýelim önümçiligi üçin çig mal
 • walosel m (metilhidroksi etil sellýuloza)
 • krahmal
 • bezeg beton önümçiligi üçin çig mal
 • dürli reňk pigmentleri
 • superplastifikatorlar
 • antifriz
 • ýuwujy serişdeler üçin himiki önümleri
 • kaustiki soda
 • köp görnüşli ys beriji aromatizatorlar
 • LABSA (alkilbenzenesulfon kislotasy)
 • SLES (natriý lauril efir sulfat)
 • kakaoamidopropil betaine
 • kokos dietanolamid
 • wodorod peroksid
 • limon kislotasy (monohidrat)
 • çygly süpürgiçler üçin konsentratlar
 • teker garaltýan serişde
 • parfýumeriýa salony
 • motor ýuwujy serişde
 • awtoulag ýuwujy şampun
 • POLIROL serişde
 • dietilen glikol
 • monoetanolamin (MEA)
 • natriý bikarbonat
 • nonionic NP10
 • butil akrilat monomer
 • winil asetat monomer
 • stiren monomer
 • kaliý persulfat
 • perhloretilen
Kategoriýalar
 • Gurluşyk materiallary / Boýaglar we laklar, erginler
 • Çig mallar we materiallar / Çig mal, material we beýlekiler
 • Çig mallar we materiallar / Senagat tämizlik materialy
 • Senagat himikatlar / Beýleki senagat himikatlary
 • Senagat himikatlar / Buzlanma garşy materiallar
 • Senagat himikatlar / Gury arassalaýjy we kir ýuwujylar üçin serişdeler
 • Senagat himikatlar / Himikatlar we himiki çig mallar
 • Senagat himikatlar / Köpük kesijiler, antifoam serişdeleri
 • Senagat himikatlar / Suw arassalaýjy himiki maddalar
 • Senagat himikatlar / Ýuwujy serişdeler we çig mallary
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta