UMYTLY UGUR

Gurbansoltan eje şaýoly, jaý №46, Aşgabat / Türkmenistan

Biz barada

“Umytly Ugur” hususy kärhanasy ýakynda işine başlan bolsa-da, tejribeli professional topary bardyr. Biziň ekýän baglarymyz Türkiýeden we Eýrandan getirilýär.

Önümler we hyzmatlar
 • güller
 • agaçlar
 • taflan
 • roza
 • barbaris agajy
 • hibiskus agajy
 • tuýa agajy
 • arizona agajy
 • dub agajy
 • çynar agajy
 • tut agajy
 • grinpillar agajy
 • gazon oty
 • landşaft dizaýny
Kategoriýalar
 • Öý we bakja / Güller, sowgatlar, suwenirler
 • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta