DÖWRANLY DÖWLET

Baherden etraby, Durun geneşligi, Garaşsyzlyk köçesi, 22 jaýy, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Biz Türkmenistanyň Dokma Senagaty Ministrliginiň garamagyndaky Pagta egriji fabrikleriniň we Hususy sektordaky Dokma fabrikleriň aglaba bölegi bilen işleşip, TDHÇMB-dan harytlary satyn alyp, Türkiýe, Rossiýa, Eýran, Pakistan ýaly daşary ýurtlara Dokma önümlerini eksport etmek bilen eýýäm birnäçe ýyllaryň dowamynda meşgullanýarys.

Önümler we hyzmatlar
 • 100 % pagtadan öndürilen nah ýüpligi dokma önümçiligi üçin
 • polotensa
 • ýorgan düşek toplumy
 • jins mata
 • flanel
 • medisina pamygy
 • polietilenden hem-de polipropilenden haltanyň önümçiligi we söwdasy
Kategoriýalar
 • Çig mallar we materiallar / Ýeňil senagat materialy we çig maly
 • Tekstil / Tekstil önümleri
 • Öý we bakja / Ýorgan-düşek
Iş Ugry
 • Eksport ediji
Karta