DIZAYN MASTER

Mir 2/2, 8A jaýy, "Altyn Gala" binasy, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

"Dizayn Master" kompaniýasy 25 ýyldan gowrak wagt bäri Türkmenistanyň öndürijileriniň bazarynda öz işini alyp barýar. Köp ýyllyk tejribe bilen aşakdaky işleri ýerine ýetirýäris, ýagny:
- Jaýlaryň, kwartiralaryň, ofisleriň, dükanlaryň, butikleriň, gözellik salonlarynyň, myhmanhanalaryň we ş.m. içki dizaýn işleri
- Daşky dizaýn işleri
- Landşaft dizaýny
- Umumy maksatly mebeller
- Maksady we konfigurasiýany göz öňünde tutup, müşderiniň ululyk islegine görä konteýner bloklary we jaýlary
- Gips 3D panelleri
- MDF tagtalaryna esaslanýan panellerden ýasalan gapy bloklary
- Abatlaýyş işleri we gurluşyk
- Müşteriniň sargydy esasynda besedkalary, barbekýu zolaklaryny we saunalary öndürmek

Önümler we hyzmatlar
 • içki dizaýn işleri
 • landşaft dizaýny
 • daşky dizaýn işleri
 • sargyt esasynda mebel öndürmek: çagalar otaglary, ýatylýan otaglar, myhman otaglar, aşhanalar; ýumşak mebeller
 • restoranlara, gözellik salonlaryna, ofislere, söwda nokatlaryna sargyt esasynda mebel öndürmek
 • abatlaýyş işleri we gurluşyk
 • gips 3D panelleriniň önümçiligi
 • sargyt esasynda konteýner bloklary we jaýlar
 • sargyt esasynda besedkalar we barbekýu zolaklaryny ýasamak
 • sargyt esasynda saunalar ýasamak
 • içki gapylaryň önümçiligi
 • merdiwan önümçiligi
 • syýahatçylyk
 • ekspeditor hyzmatlary
Kategoriýalar
 • Gurluşyk materiallary / Gapy we penjire
 • Hyzmatlar / Dynç alyş, myhmanhana we syýahat hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Mebel öndürmek we abatlamak hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
 • Mebel / Çaga mebelleri
 • Mebel / Söwda mebelleri
 • Mebel / Öý mebelleri
 • Mebel / Ofis mebelleri
 • Öý we bakja / Landşaft hyzmatlary
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta