DEMIR ÖLÇEG

Balkanabat şäheri, № 6 ýaşaýyş jaýlar toplumy 9-njy jaýyň ýarym ýerzemini, Balkan/Türkmenistan

Biz barada

Kompaniýamyz 2015-nji ýyldan bäri elektrik hyzmatlary pudagynda işleýär.
Möhüm taslamalarda elektrik işlerini ýerine ýetirip, ýokary hünär we uly tejribä eýediris. Hyzmatlarymyzyň giň topary bar. Müşderilerimiz halkara kompaniýalary bilen bilelikde 30-dan gowrak iri hususy we döwlet kärhanalarydyr: Dragon oil, Schlumberger, Tatneft, Rönesans, ENI we beýlekirler.
Mundan başgada kärhanamyz ýangyn we gorag-ýangyn duýduryjylary gurnamak we tehniki hyzmat ediş işlerini hödürleýär.

Önümler we hyzmatlar
 • elektro hereketlendirijileriň sarym işleri we barlag synag işleri, abatlamak işleri
 • elektik şitleri we panolary öndürmek
 • elektrik enjamlary barlag synagdan geçirmek (laboratoriýa №1)
 • elektrika we awtomatika işlerininiň barlag synagdan geçirmek (laboratoriýa №2)
 • 110 kV çenli ýokary we kabel elektrik liniýalarynyň gurluşygy
 • 110 kW çenli podstansiýalary gurmak, ideg etmek we düýpli abatlamak
 • pes we orta woltly torlary gurmak
 • 110 kV çenli ýokary woltly geçiriji liniýalaryň we ýokary woltly podstansiýalaryň taslamalaşdyrylmagy
 • 110 kW çenli ähli görnüşli elektrik enjamlaryny barlamak
 • röle gorag we awtomatlaşdyryş enjamlaryny sazlamak
 • 250 kVA çenli elektrik maşynlaryny abatlamak
 • 2500 kVA çenli transformatorlary abatlamak
 • ýangyn howpsuzlyk boýunça hyzmatlar
Kategoriýalar
 • Oba hojalyk / Oba hojalyk hyzmatlary we beýlekiler
 • Hyzmatlar / Elektrik inženerçilik hyzmatlary
 • Hyzmatlar / Gurluşyk-inženerçilik hyzmatlary
 • Elektriki enjamlar / Elektrik enjamlar we gurallar
 • Elektriki enjamlar / Elektrik paýlaýjy gurluşlar
 • Elektriki enjamlar / Generatorlar, transformatorlar
 • Elektriki enjamlar / Rele goragy we awtomatika
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş diregi we maçta
 • Elektriki enjamlar / Ýagtylandyryş önümleri
 • Elektriki enjamlar / Ýyldyrymdan goraýjy we topraklama
Iş Ugry
 • Öndüriji
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta