×
Kategoriýalar
Oba hojalyk
Gurluşyk materiallary
Haýwanlar we öý haýwan önümleri
Awtoulag
Çaga önümleri
Bilim
Çig mallar we materiallar
Elektriki enjamlar
Elektronika we öý enjamlary
Enjamlar
Azyk
Mebel
Saglyk we gözellik
Öý we bakja
Senagat himikatlar
Metallurgiýa
Gaplama
Emläk
Hyzmatlar
Sport, güýmenje, dynç alyş
Tekstil, aýakgap, aksessuwar
TMTRADE Business Directory of Turkmenistan Logo
TM TRADE
Türkmenistanyň Söwda Platformy
NÄME

DAG ETEK

Gökdepe etr., Akgoňur geňeşligi, Bitarablyk köçe, jaý №66, Ahal/Türkmenistan
+99312754337
+99365049929
Web Email
Gökdepe etr., Akgoňur geňeşligi, Bitarablyk köçe, jaý №66, Ahal/Türkmenistan
+99312754337
+99365049929
Biz barada

Dag Etek, 107 işgäri bolan hususy kärhana bolup, 2016-njy ýylda esaslandyryldy we öz işine Türkmenistanyň çäginde we  halkara ulgamda  Russiýa, Türkiýe, Özbegistan, Owganystan, Eýran, Azerbaýjan, Gürjüstan ýaly ýurtlara gurluşyk taslama materiallaryny we dürli ýükleri daşamak bilen başlady. 2018-nji ýylyň maý aýyndan başlap, Dag Etegiň eýeçiligindäki 100-den gowrak ýörite maksatly gurlyşyk tehnikalar we enjamlar bilen (ýörite agyr tehnikalar hemde ýokary basyşly enjamlar bilen) üpjün etmek işine,  Bouygues Batiment International, Renesans Türkmen, Wozrojdeniye AO ýaly abraýly gurluşyk taslamalaryna işjeň gatnaşdyk. Toparymyz 2018-nji ýylyň Noyabr aýyndan 2021-nji ýylyň Maý aýyna çenli 24 halkara asyl enjam öndürijilerinden 110 şertnama arkaly 60 ýerli müşderi üçin 139 amal üpjünçiligi ýerine ýetirdi. Dag Etek, müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak, kadalaşdyryjy talaplary ýerine ýetirmek we täsirli hil ulgamyny üznüksiz gowulaşmak we saklamak maksady bilen  ISO 9001: 2015 sertifikaty arkaly öz hyzmatlaryny kepillendirdi.

Önümler we hyzmatlar
  • gurluşyk tehnikalaryny we enjamlary kärendesine bermek
  • ulag we logistika hyzmatlary
  • lomaý söwda we üpjünçilik
Gallereýa
KARTA
Teswirler

Teswir ýaz