KASPIAN TM

Galkynyş köçesi, jaý №25, Mary/Türkmenistan

Biz barada

Biziň kompanýamyz 2009-njy ýyldan bäri işläp gelýär. Daşary ýurtdan suw nasoslaryň 100 görnüşlerini, ýuwujy aparatlary, suw filtirleri, ýangyn howpsuzlygy enjamlary, elektrodiwigateller, türk nasoslar, salniklaryň 1.000 görnüşleri, agrotehnikalar getirýäris.
5 welaýata eltip  bermek we gurnamak hyzmatymyz bar!
Belläp geçmeli zatlaryň biri hem, harytlarmyza 3-6 aý garantiýa berýäris.

Önümler we hyzmatlar
 • suw nasoslar
 • ýuwujy aparatlar
 • suw filtirleri
 • ýangyn howpsuzlygy enjamlary
 • elektrodiwigateller
 • türk nasoslar
 • salniklar
 • agrotehnika
Kategoriýalar
 • Oba hojalyk / Oba hojalyk enjamlary we tehnikalary
 • Elektriki enjamlar / Elektrik hereketlendirijileri we esbaplary
 • Enjamlar / Ýangyn howpsuzlygy enjamlary
 • Enjamlar / Nasoslar we nasos enjamlary
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Bölekleýin satyjy
Karta