BIR ZAMAN

Büzmeýin etraby, Gurtly, jaý 10, Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

Gurluşyk, söwda, polimer  multifilament ýüplüginiň önümçiligi, ýyladyşhanalarda pomidorlary ösdürip ýetişdirmek.

Önümler we hyzmatlar
  • multifilament ýüplük
Kompaniýanyň Katalogy
Katalogy ýükläp al
Kategoriýalar
  • Gurluşyk materiallary / Gurluşyk materiallary
  • Azyk / Miweler-gök önümler
Iş Ugry
  • Öndüriji
  • Hyzmat
  • Bölekleýin satyjy
Karta