BAKJAM SÖWDA

Ak bugdaý etraby, Gurluşykçy köçesi 10/1, Ahal/Türkmenistan

Biz barada

"BAKJAM söwda" hususy kärhanamyz 2009-njy ýyldan bäri Türkmenistanda ilkinji doňdurma öndürijilerinden biridir. Ýewropaly öndürijilerden häzirki zaman ýokary tehnologiýaly enjamlarymyz we ýokary hilli önümleri üpjün edýän tebigy ýerli çig mallarymyz bar. Şeýle hem, doňdurylan pelmen we börek öndüriji hökmünde tanalýarys.
Ýaňy-ýakynda konserwirlenen önümler bilen meşgullanmaga başladyk we ýurtda kanagatlanarly alyjylaryň razylygyny aldyk. Assortimentimiz ýylsaýyn ösýär.
Önümlerimizi saýlamak bilen, olaryň 100% tebigy maddalardan ýasalandygyna kepillendirýäris.

Önümler we hyzmatlar
 • plombir doňdurma
 • kremli doňdurma
 • süýtli doňdurma
 • doňdurylan börekler 0,4kg, 0,5kg, 1,0kg, 2,0kg, 5,0kg
 • doňdurylan wareniki 0,4kg, 0,5kg, 1,0kg, 2,0kg, 5,0kg
 • paketde täzeje doňdurylan miweler 0,5 kg, 0,2 kg
 • dürli göwrümli aýna bankalarda konserwirlenen önümler.
Kategoriýalar
 • Azyk / Konserwirlenen iýmitler
 • Azyk / Doňdurylan we ýarym taýýar önümler
 • Azyk / Süýt önümleri
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta