BAGTLY ZAMANA

Ak bugdaý etraby, Änew şäheri, Telekeçiler köçesi, 14-nji jaý, Ahal/Türkmenistan

Biz barada

"Bagtly zamana" hojalyk jemgyýeti 2013-nji ýylda esaslandyryldy we 2019-njy ýylda dürli görnüşli sintetiki kir ýuwujy serişdeleri we gözellik sabynlaryny öndürip başlady. Kärhana Türkmenistanda öňdebaryjy hojalyk himiki (himikat) önümlerini öndürijileriň biridir. Kärhananyň esasy iş ugry kir ýuwujy serişdeleriniň, agardyjylaryň we gözellik sabynlarynyň önümçiligidir.

Önümler we hyzmatlar
 • "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 3 kg.
 • "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 6 kg.
 • "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 9 kg.
 • "Ak nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 400 gr.
 • "Ak nur reňkli" kir ýuwujy serişdesi 3 kg.
 • "Ak nur reňkli" kir ýuwujy serişdesi 6 kg.
 • "Ak nur reňkli" kir ýuwujy serişdesi 9 kg.
 • "Aý nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 3 kg.
 • "Aý nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 6 kg.
 • "Aý nur awtomat" kir ýuwujy serişdesi 9 kg.
 • "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 3 kg.
 • "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 6 kg.
 • "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 9 kg.
 • "Aý nur elde ýuwmak üçin" kir ýuwujy serişdesi 400 gr.
 • "Päkize" gözellik sabyny narpyz 100 gr.
 • "Päkize" gözellik sabyny erik 100 gr.
 • "Päkize" gözellik sabyny nar 100 gr.
 • "Päkize" gözellik sabyny lawanda 100 gr.
 • Kislorodly agardyjy "Ak nur Oxi Action" 500 gr.
Kategoriýalar
 • Saglyk we gözellik / Gigiýeniki önümler
 • Öý we bakja / Tämizlik serişdeleri
Iş Ugry
 • Eksport ediji
 • Öndüriji
 • Lomay satyjy
 • Bölekleýin satyjy
Karta