B2B DUKANYM

G.Kuliýew köçesi 24-nji jaý "Arzuw", Aşgabat/Türkmenistan

Biz barada

B2B Dukanym, Lotta işewür toparynyň bir bölegi hökmünde onlaýn işewürlik platformasy bolup, kompaniýalaryň we HoReCa kategoriýasynyň (restoranlaryň, myhmanhanalaryň, arassalamagyň) ähli zerurlyklary üçin ýeke-täk üpjün ediji bolup, Müşderilerimize - telekeçilere lomaý bahadan haryt satyn almak we üpjün edijiler üçin müşderileriň bukjasyny giňeltmek we satuwyň täze kategoriýasyna girmek mümkinçiligi berýär.

Önümler we hyzmatlar
 • harytlary import edýäris
 • hyzmatlar ýerine ýetirýäris
 • üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris we şonuň üçin işiňiziň ösmegi baradaky talaplary üstünlikli durmuşa geçirip bileris
 • satyn almak islegleri üçin kompaniýalara giňişleýin hyzmatlary edýäris
 • "B2B Dukanym, siziň we beýleki işewürlik taslamalar arasyndaky baglanyşykdyr. Amallaryň aýdyňlygy we harytlaryň hili, siziň bilen işleşmekde biziň ynamymyzdyr"
 • telekeçileri işlerini has gowulaşdyrmak üçin hyzmatdaşlyga çagyrýarys
 • ýurduň islendik sebitinde biziň bilen ösmek we gazanmak
 • täze müşderileri tapmaga kömek ederis
 • girdejili uzak möhletli şertnama baglaşmaga kömek ederis
 • durnukly goşmaça girdeji almaga kömek ederis
Kategoriýalar
 • Hyzmatlar / Işewürlik hyzmatlary
Iş Ugry
 • Lomay satyjy
 • Import ediji
 • Hyzmat
 • Bölekleýin satyjy
Karta